Om ViTri

ViTri Medical är en av de snabbast växande aktörerna inom förbandsmaterial, förbrukningsvaror och första hjälpen produkter. Ett stort antal landsting har tecknat fleråriga ramavtal. Bolagets produkter används även av ett antal kommuner och antalet återförsäljare verksamma inom den privata marknaden växer stadigt.

Bolaget är baserat i Sverige men har försäljning i flera länder. ViTri är ett registrerat varumärke.
Huvudkontoret med administration och lager ligger strax utanför Stockholm. Bolaget nyttjar även ett logistikcenter i södra Sverige.
Affärsidén bygger på att förse den Nordiska sjukvården med bra produkter till konkurrenskraftiga priser genom ett nära samarbete direkt med tillverkare kombinerat med en effektiv logistik.
Sortimentet har successivt utökats och omfattar idag ett gediget produktprogram som riktar sig både mot den professionella sjukvården, industrin och mot konsumentmarknaden.

Försäljningen utanför landstingsmarknaden och offentliga upphandlingar sköts av återförsäljare där ViTri agerar som grossist.


 
Uppförandekod, Code of Conduct

ViTri Medical AB har sedan länge arbetat med frågor gällande miljö och mänskliga rättigheter.

Vi har därför tagit fram en uppförandekod eller "code of conduct" som vi översänder på begäran. Samtliga våra internationella tillverkare måste förstå innebörden och underteckna denna "code of conduct" för att komma ifråga som leverantörer. I tillägg till detta besöker vi våra tillverkare både med egen personal och med externa inspektörer för att följa upp att uppförandekoden efterlevs.

Kvalitetspolicy

Kraven på kvalitet och dokumentation ökar ständigt i de flesta verksamheter. Vi har därför en kvalitetspolicy som genomsyrar verksamheten.

Vi strävar efter en nivå på våra varor och tjänster som minst uppfyller de krav som ställs i standarder och regelverk och de krav på funktionalitet och leveranssäkerhet som ställs av våra kunder och deras verksamheter. Samtliga reklamationer och synpunkter som inkommer i företaget följs upp och dokumenteras i detalj. När så är relevant återkopplas sedan till tillverkare/leverantör för fortsatt uppföljning och åtgärd. Inte förrän ärendet fått en förklaring/åtgärdats och kunden accepterat lösningen betraktas det som avslutat.

Miljöpolicy

Vår målsättning är att i alla situationer sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan i allt vi gör. I denna strävan finns möjlighet att påverka genom kravställning på tillverkare, möjlighet att informera och utbilda användare/slutkund om produkters miljöpåverkan samt förbättra rutiner och metoder för hantering av miljöpåverkande ämnen.

 

 

 

ViTri Medical ABOm ViTri