Cardiac Science hjärtstartare - många nya kunder!

Försäljningen av nya hjärtstartare från Cardiac Science ökar stadigt.

Ett stort antal nya kunder inom många olika verksamheter och branscher har valt Cardiac Science hjärtstartare.

Det är både statliga och kommunala verksamheter, kyrkor och föreningar, privata bolag och stora börsnoterade koncerner som valt att skaffa hjärtstartare.

Oftast har valet baserats på en långsiktighet där man önskar sig en produkt som kommer fungera klanderfritt inte bara den närmsta tiden utan under många år framöver - där företaget/tillverkaren står bakom som garant för kvalitet och leverans av tillbehör.

Med fler än fyrahundratusen installerade enheter globalt framstår Cardiac Science i det perspektivet som en av de tillverkare man kan förlita sig på.

ViTri Medical ABOm ViTri