ViTri Medical huvudsponsor vid HLR-rådets Vårmöte

Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning arrangerar i Stockholm den 14 maj 2013 ett vetenskapligt vårmöte där de senaste rönen inom HLR presenteras och diskuteras.

 Programmet (preliminärt) ser ut som följer:

Svenska HLR rådets vetenskapliga vårmöte 14 maj 2013 i Stockholm

Plats ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm
Preliminärt program
0830-0930 Registrering och kaffe/smörgås
0930-1200 Välkomna och allmänt om pågående forskning runt om i landet/världen (Johan Herlitz/Leif Svensson) -Ny drunkningsalgoritm (Andreas Claesson, Ambulansen Kungälv/Borås Högskola
-Hjärtstopp hos barn prehospitalt(Jan Gelberg, Lund)
-Karma studien (en svensk planerad hjärtstoppstudie som kommer att studera kompressionsintensiv HLR mot standard HLR)
(Gabriel Riva Jacob Johansson)
-Hur behandlar vi patienter på sjukhus som prehospitalt återfått medvetandet? (Johan Herlitz, Tashi Wangyal)
-Hur viktig är tiden vid kylbehandling efter hjärtstopp? Och finns potential att påverka överlevandet?
(Per Nordberg, Södersjukhuset)
-När skall man då göra angio på hjärtstoppspatienten som återfått medvetandet? (Sten Rubertsson, Uppsala/Christer Axelsson, högskolan Borås)
-"Ett hjärtsäkrat Sverige" Hur kan man beforska/utvärdera HLF pågående projekt att utbilda 100 000 svenskar och
att placera ut 5 000 hjärtstartare. (Anette Nord, Linköping och Helene Bylow, Borås)
- En utvärdering av insatser, behandling och utfall vid hjärtstopp på och utanför sjukhus ett nationellt samhälls- och sjukhusperspektiv
(Annelie Strömsö, Falun presenterar sin avhandling) 30 min
1200-1330 LUNCH
1330-1600 Hjärtstartare i samhället. Hur kan de bäst utnyttjas?
(Moderatorer Jacob Hollenberg, Södersjukhuset och Rudy Kostner, Holland)
-Experiences from The Netherland (Jolande Zijlestra)
-Experiences from Denmark (Fredrik Folke/Freddy Lippert)
-Experiences from Sweden, Dispatchers dispatching AEDs for
the first time! (Mattias Ringh and David Fredman)
-The Girona PAD project, Experiences from Spain
(Ramon Brugada Spain)
Sammanfattande diskussioner från dagens alla föredrag
(Mårten Rosenqvist och Hans Friberg leder diskussionen)
ViTri Medical ABOm ViTri