Hjärtstartare och batteriproblem

Det har på senare tid rapporterats flitigt i media om hjärtstartare som på grund av felaktiga batterier inte fungerat i akuta situationer. Det är förstås mycket allvarligt om hjärtstartare fallerar då situationer med hjärtstillestånd kräver omedelbara insatser och ingen tid får gå till spillo.

Av de hjärtstartare som idag finns på marknaden är det ett flertal som inte är uppbyggda med en batteriteknologi som är specifikt anpassad för den miljö som en hjärtstartare är avsedd att användas i. Den kommer i många fall vara i "viloläge" väldigt länge innan den används och den kommer också förvaras på en plats där det inte är naturligt att någon går en kontrollrond för att verifiera funktionen.

Därför har Cardiac Science valt att utrusta sina hjärtstartare i Powerheart-familjen med batterier som har en mycket hög tillförlitlighet. Man har valt Litiumbatterier som dels har hög energikapacitet men dels också kan förvaras lång tid utan att tappa sin laddning. Batterierna är även byggda med en kapsling som tål tuffa tag (vibrationer, stötar) och som möjliggör enkelt byte vid behov. Det är värt att kontrollera lite extra hur man praktiskt gör för att byta batterier - vissa produkter kräver verktyg för detta! Garantivillkoren gällande batterierna är en indikator på hur säker tillverkaren är på dess funktion. Inte alla tillverkare inkluderar batterierna i sin produkt- eller ansvarsförsäkring vilket är en indikation så god som någon...

Därtill har Powerheart en intern funktionstest som varje dag, varje vecka och månadsvis gör tester av såväl batterier som elektronik, kablar och elektroder. Faktum är att maskinen testar sig själv med en strömstöt som simulerar en riktig defibrillering - och den görs genom de förmonterade defibrillatorelektroderna! Härigenom minimeras risken att utrustningen inte skall fungera när den behövs i "skarpt läge"! Ett av de vanligaste problemen är annars (vilket visats i undersökningar) att elektroderna torkat när man ska använda defibrillatorn och livräddningen riskerar då att misslyckas.

ViTri Medical ABOm ViTri