Månadens Hjärtstartare - ett samarbetsprojekt mellan Hjärt-Lungfonden och ViTri Medical


Snabb insats med hjärtstartare är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att rädda liv. Här har du chansen att få en hjärtstartare och utbildning gratis! 

Skicka bara in din ansökan med motivering varför just DU ska få en gratis hjärtstartare så är du med och tävlar om totalt 12 hjärtstartare inkl tillbehör och utbildning.

 
Bakgrund   

För att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp och rädda fler liv i Sverige samarbetar Hjärt-Lungfonden och ViTri Medical kring kampanjen "Månadens Hjärtstartare".

Projektets syfte är att bidra till ökad spridning av hjärtstartare i samhället och även skapa medial uppmärksamhet kring ämnet.

ViTri Medical donerar i samarbete med Cardiac Science och Hjärt-Lungfonden en hjärtstartare per månad under tolv efterföljande månader med start i maj 2015.

Totalt tolv stycken hjärtstartare kommer delas ut inklusive rescuekit (andningsmask, sax osv), skyltkit, fullständiga fabriksgarantier (7 år på hjärtstartaren) och utbildning vid ett tillfälle för max tolv personer.

Ev tillbehör och utbildning utöver detta debiteras separat.

 


  Ansökningar

Hjärtstartarna fördelas efter utvärdering av inkomna ansökningar där en jury sammansatt av Hjärt-Lungfonden, ViTri Medical och Cardiac Science bedömer ansökan. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterierna lyder; bästa motivering varför hjärtstartaren skall doneras till just den som ansöker samt var den gör största samhällsnyttan.

Ny utvärdering sker varje månad dvs man kan ansöka flera gånger.

Hjärtstartaren kan vara till bostadsrättsföreningen, företaget, en offentlig plats, båten, affären osv osv. Endast fantasin sätter gränser för var en hjärtstartare kan göra stor nytta även om det finns en del kunskap kring bästa placering i förhållande till folkmängd osv.

Ansökan sänds in via epost till: info@vitri.se alternativt via kontaktformuläret på www.vitri.se/ eller via reguljär post till ViTri Medical AB, Värmdövägen 703, 132 35 Saltsjö-Boo. Ange "Månadens hjärtstartare" som referens.

Vinnarna publiceras på Hjärt-Lungfondens och ViTri Medicals respektive hemsida en vecka efter respektive månadsslut.
 ViTri Medical ABOm ViTri