Powerheart AED G3

Powerheart AED G3 automatisk och semiautomatisk är två mycket pålitliga maskiner i AED-sortimentet. Den helautomatiska versionen levererar en elstöt (när programalgoritmen anser det vara lämpligt) helt automatiskt utan någon knapptryckning. Den semiautomatiska kräver en knapptryckning för att aktiveras. AED G3 saknar röstinstruktioner och riktar sig främst till verksamheter där man har vana vid användning av hjärtstartare.

Art nr 9300E513 Semiautomatisk

Art nr 9300A513 Automatisk

Powerheart AED G3 är uppbyggd med en teknologi som dagligen kontrollerar batteriet, hårdvara, mjukvara och elektroder. Varje vecka och varje månad testar den själv högspänningselektroniken fullt ut via en avancerad testfunktion vilket maximerar tillförlitligheten.

Genom att mäta impedansen (det elektriska motståndet) över bröstkorgen justeras energinivån så att en anpassad elektrisk chock erhålls vilket förbättrar möjligheterna till en lyckad defibrillering.

Garantitiden är 7 år och för batteriet gäller 4 år full utbytesgaranti.

Broschyr

Tekniska specifikationer

Bruksanvisning

 

ViTri Medical ABOm ViTri