Powerheart AED G3 Trainer

Powerheart AED Trainer ger möjlighet till mycket bra och realistisk träning för dem som behöver upprätthålla sina kunskaper mellan certifierade utbildningstillfällen. Trainern hjälper till att simulera olika akutsituationer.

 

Via den trådlösa fjärrkontrollen kan instruktören på ett realistiskt sätt förändra "akutläget" så att kursdeltagarna får anpassa sina räddningsinsatser med hjärtstartaren.

Man kan närsomhelst stoppa simuleringen för att fokusera på en viktig punkt i utbildningen för att sedan fortsätta där man stoppade.

Kursdeltagarna kan träna med antingen vuxen eller pediatrisk inställning och återanvändningsbara defibrilleringspads. Man kan även simulera både hel- eller halvautomatisk defibrillering.

ViTri Medical ABOm ViTri