Finansiering

ViTri kan hjälpa till med både leasing- och hyresavtal för dem som vill skaffa hjärtstartare vilket minskar kapitalinsatsen vid anskaffningstillfället.

Hyresavtal är lämpligt om man vill ha hjärtstartare eller trainer under bara en kortare tid i samband med ett event, utbildning eller liknande. Man betalar då en fast kostnad/dag under den tid man behöver utrustningen. Därefter lämnar man den åter i samma skick som den var när man kvitterade ut den.

Leasingavtal innebär att man som köpare förbinder sig att betala en viss summa varje månad under en längre tid (vanligen 2-3 år) tills man betalat av värdet på utrustningen. När leasingperioden är slut kan man mot en låg kostnad (restvärdet) köpa loss utrustningen och man tar därmed över ägandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

ViTri Medical ABOm ViTri