Att tänka på vid köp av hjärtstartare

Nedanstående text är tänkt som ett stöd för den som skall sätta ihop en kravspecifikation inför köp av hjärtstartare. I akutsituationen är det oftast ett enkelt handhavande som är avgörande för ett bra slutresultat parallellt med att utrustningen är driftsäker dvs att den i tid larmar för eventulla tekniska problem. Powerheart finns i olika versioner; helautomatisk (inga knapptryckningar) eller halvautomatisk (en knapptryckning) och har en RescueReady funktion vilket tillsammans ger oöverträffade prestanda. För "proffsen" finns även en helt manuell version med ekg-övervakning och färgskärm.

Användarbehov/funktion Powerheart G3 AED Kommentar
Är hjärtstartaren enkel att starta och använda? Direkt när man öppnar locket på Powerheart är den igång och klar att använda. Det finns ingen on/off knapp vilket avsevärt ökar snabbhet och säkerhet. Den helautomatiska versionen sköter allt själv - man behöver inte ens trycka på knappen vilket ger stora fördelar för den ovana användaren. En räddningssituation innebär mycket stress för den som skall rädda liv. Därför är det oerhört viktigt att utrustningen är enkel att använda. Det har förekommit att man på andra hjärtstartare har tryckt på fel knapp (on/off) istället för knappen som levererar elchocken vilket fördröjt räddningsinsatsen.
Ger hjärtstartaren en elchock som är anpassad efter den specifika patienten? Powerheart har en funktion som anpassar elchocken baserat dels på en förprogrammerad skala men även baserad på den specifika patientens impedans/elektriska motstånd över bröstkorgen. Läs mer här Möjligheten att rädda patienten ökar genom att den elektriska chocken/strömstöten anpassas efter den specifika patientens behov.
Hur vet man att hjärtstartaren är klar att användas? Powerheart kontrollerar kontinuerligt att elektroder är anslutna på ett korrekt sätt. Genom RescueReady funktionen vet man att allt fungerar när indikatorn visar grönt. De flesta hjärtstartare ger inte användaren en tydlig signal att den är fullt funktionsduglig förrän man ska använda den. Ex vis test av både kablage och elektrodernas funktion är väsentligt för maximal tillförlitlighet.
Testas elektrodernas funktionsduglighet? Powerheart kontrollerar elektrodernas funktionalitet så att de inte är torra eller defekta på annat sätt. Testmetoden i Powerheart är patenterad och väsentlig för att uppnå maximal tillförlitlighet. Ett av de vanligaste problemen med icke-fungerande hjärtstartare är annars (enligt tillgänglig statistik) att elektroderna inte fungerar när hjärtstartaren skall användas. Testet är därför oerhört viktigt!
Testas batterispänning och elektronik/programvara+ Powerheart testar dagligen dessa parametrar.
Testas batteriets kapacitet för maximal energiurladdning? Detta test utförs automatiskt varje månad. Mycket viktigt att hjärtstartaren alltid är beredd att leverera maximal energi vid en räddningsinsats.
Kan hjärtstartaren synkroniseras med patientens hjärtrytm? Ja. Powerheart har en mycket avancerad algoritm för att noggrant och korrekt detektera hjärtrytmen. Läs mer här  Det är nödvändigt att hjärtstartaren kan synkronisera med patientens existerande hjärtrytm så att chocken levereras vid exakt rätt tidpunkt.
Måste batteriet bytas ut efter användning? Nej. Powerheart talar om ifall batteriet behöver bytas.
Krävs årliga servicekontroller av teknisk personal? Nej. Powerheart sköter kontrollerna själv och larmar om något behöver åtgärdas. Många hjärtstartare kräver årliga manuella kontroller vilket ökar driftskostnaderna markant.
Går det att i efterhand avläsa data från hjärtstartaren i samband med en räddningsaktion? Ja. Man kan tanka över data till en PC för senare analys.
Ger hjärtstartaren tydliga instruktioner i tal och text under en räddningsaktion? Ja. Powerheart ger via RescueCoach funktionen tydliga instruktioner via en högtalare som är monterad på ovansidan vilket ger mycket bra ljudåtergivning. Displayen visar samtidigt textmeddelanden. I vissa fall behöver man använda hjärtstartaren i en bullrig miljö. Då är det viktigt att instruktionerna visas på en textdisplay och inte bara spelas upp med ljud.
Kan hjärtstartaren uppdateras med nya protokoll/guidelines inom HLR när sådana blir aktuella? Ja. Powerheart är programmerbar och kan vid behov enkelt uppdateras med ny funktionalitet.
Tål maskinen fuktiga och dammiga miljöer? Powerheart är konstruerad för att användas i skiftande miljöer och med ca 400000 levererade enheter världen runt har Powerheart bevisat sin funktion inom alla krävande verksamheter såsom polis, ambulans, militär och kustbevakning. Den tål ex vis strilande vatten i 10 min från alla riktningar.  Det finns ett klassificeringssystem benämnt IP. Ofta tas en viss klassificering med som krav i en kravspecifikation. Väsentligt här är att man funderar på vilken miljö man avser att använda produkten i. En onödigt hög IP-klassning ökar kraven på tätningar och kan försvåra och fördyra komponenter vid service/utbyte. Mer info om IP-klassning finns här.

ViTri Medical ABOm ViTri